Hướng dẫn cách ghi hồ sơ đối với các hình thức khuyến mại

        Nhằm tránh điều chỉnh hồ sơ khuyến mại gây mất thời gian cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, Sở Công Thương hướng dẫn cách ghi hồ sơ khuyến mại cụ thể đối với các hình thức khuyến mại (tương ứng với từng mục trong form khi nộp online ) như sau: 
 
  • Cách ghi hồ sơ khuyến mại đối với hình thức Giảm giá: click vào đây
  • Cách ghi hồ sơ khuyến mại đối với hình thức Tặng hàng hàng hóa (có kèm theo việc mua bán hàng hóa): click vào đây
  • Cách ghi hồ sơ khuyến mại đối với hình thức Khách hàng thường xuyên (tích lũy)click vào đây
 

Bài viết liên quan