HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI ONLINE

Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt Chrome
Chúng tôi dùng Javascript Cookie để xử lý dữ liệu và lưu dữ liệu thao tác trên máy của quý khách
Với những hình ảnh vượt quá dung lượng cho phép, quý khách vui lòng dùng các chương trình xử lý ảnh để giảm dung lượng (Paint, Photoshop,..)
Hướng dẫn sử dụng trang web: Tải về
 
Chúng tôi ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình quý khách sử dụng trang web:
  • Cách 1: dùng chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ - nằm trong giao diện quản lý tài khoản
  • Cách 2: gửi email đến khuyenmaihcmc.vn@gmail.com
Quý khách vui lòng cung cấp thông tin: hệ điều hành, trình duyệt, hình ảnh để chúng tôi khắc phục sớm nhất.

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572