Giới thiệu chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ

Sau một thời gian hoạt động, nắm bắt nhanh những vướng mắc của Quý doanh nghiệp, Sở Công Thương đã cập nhật thêm chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh, bao gồm 3 hình thức:
- Thay đổi email đăng nhập
- Xóa mã chi nhánh
- Hỗ trợ khác
 
Để sử dụng chức năng này quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản, truy cập vào trang quản lý tài khoản và chọn Yêu cầu hỗ trợ.
 
Lưu ý: chức năng này chỉ áp dụng cho các tài khoản đã được chấp thuận.

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572