Clip hướng dẫn các thao tác thực hiện khuyến mại

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản: nhấp vào đây.
Hướng dẫn cách Thông báo khuyến mại : nhấp vào đây
Hướng dẫn cách Đăng ký thực hiện khuyến mại: nhấp vào đây
Hướng dẫn cách sửa đổi bổ sung (khi có yêu cầu từ Sở Công Thương: nhấp vào đây
Hướng dẫn cách sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: nhấp vào đây
Ghi chú: Tất cả các nội dung nhập vào là ví dụ minh họa

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572