KHẮC PHỤC SỰ CỐ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MAIL THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi ghi nhận có một số khách hàng không thể nhận mail từ hệ thống của Sở Công Thương, sau khi kiểm tra chúng tôi ghi nhận, hầu hết các trường hợp xảy ra là do quý khách dùng hộp thư Yahoo hoặc hệ thống mail server riêng của công ty.
 
Mọi trường hợp không thấy tin nhắn của chúng tôi, vui lòng kiểm tra hộp thư spam, chuyển tin nhắn của chúng tôi về hộp thư chính.
 
Đối với hệ thống mail server riêng, để khắc phục quý khách vui lòng liên hệ bộ phận quản lý mail server của quý công ty cho phép nhận tất cả tin nhắn gửi từ địa chỉ: khuyenmaihcmc.vn@gmail.com

Với trường hợp nhập sai địa chỉ email đăng nhập, vui lòng liên hệ đường dây nóng, cung cấp mã số thuế của quý công ty, chúng tôi sẽ xóa tài khoản để quý khách đăng ký lại:
  •  (08) 1080 
  •  khuyenmaihcmc.vn@gmail.com
 
Thông báo lỗi khi tin gửi đi bị hệ thống server mail của quý khách từ chối:
 
Delivery to the following recipient failed permanently:

     ***@***.***.vn

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain ***.vn by mail.***.vn. [210.211.108.107].

The error that the other server returned was:
554 Sorry, message looks like SPAM to me: Bị chặn do hệ thống chống thư rác của mail server
550 5.7.1 <***@***.vn>: Recipient address rejected: User unknown: Không thể tìm thấy mail server để gửi hoặc mail server từ chối

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572