Sở Công Thương TP. HCM

Cổng dịch vụ xúc tiến thương mại

Các khuyến mại nổi bật
Hàng ngàn G-Shock, lái bốc cả năm
Bắt đầu: 07/12/2017
Kết thúc: 15/02/2018
VÒNG QUAY MAY MẮN - 100% TRÚNG
Bắt đầu: 01/12/2017
Kết thúc: 01/01/2018
Mua sản phẩm Artistry giá ưu đãi
Bắt đầu: 09/12/2017
Kết thúc: 09/01/2018
ĐỒNG HÀNH CÙNG ARIA T12
Bắt đầu: 01/12/2017
Kết thúc: 31/12/2017
TIGER ĐÁNH THỨC MÙA XUÂN
Bắt đầu: 01/12/2017
Kết thúc: 10/01/2018