“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

máy giặt Panasonic 8,5kg, Tivi Panasonic 43 inch, vé du lịch Malaysia, sản phẩm khác có giá trị tương đương

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Spec Go Green ( không bao gồm bột trét)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

các khách hàng trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại Tp. HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 30/06/2107
Tổng giá trị giải thưởng:1.200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
CHÍNH SÁCH MỞ MỚI MYKOLOR 2019 - TTMGN19001
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
DU LỊCH CUỐI NĂM 2019 - EXPO - TTEXN19001
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỞ MỚI 2019- MYKOLOR - TTMGN19002
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI - EXPO - TTEXN19002
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Sản phẩm liên quan

CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
HÀNG CẤP MẪU
Bắt đầu: 06/11/2018
Kết thúc: 31/10/2019
HOTLINE
38.239.572