CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

Địa chỉ:Số 18/49, KP. 1, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://4oranges.com/
Điện thoại:0918802390
Email:hahtd@4oranges.vn

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200
Bắt đầu: 03/03/2020
Kết thúc: 31/12/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
“HÀNG CAO CẤPTHÁNG 9 - 2021”-TTOENA212000
Bắt đầu: 23/09/2021
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH HÀNG CAO CẤP MYKOLOR TOUCH &NANA-TTMTNA211500
Bắt đầu: 23/09/2021
Kết thúc: 30/09/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572