Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Địa chỉ:Phòng số 1902A, Tầng 19, Mê Linh Point Tower, Số 2, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.tcivn.com
Điện thoại:(028) 6287 0000
Email:thaicorp@tcivn.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

“Khuyến mãi sản phẩm Yappy tại cửa hàng”
Bắt đầu: 01/11/2018
Kết thúc: 31/05/2019
"Hàng mẫu bánh Dozo 56gram"
Bắt đầu: 18/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi cá hộp sardines EO (50) mua 8 thùng tặng 2 thùng
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi bánh Bless mua 2 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi kẹo Malai Thai mua 10 tặng 0.5
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Koh Kae mua 6 thùng tặng 1 thùng
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572