Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

Địa chỉ:Phòng số 1202, Tầng 12, Mê Linh Point Tower, Số 2, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.tcivn.com
Điện thoại:(028) 6287 0000
Email:thaicorp@tcivn.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Thai Corp International (Việt nam)

"Hàng mẫu bánh Dozo 56gram"
Bắt đầu: 18/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi cá hộp sardines EO (50) mua 8 thùng tặng 2 thùng
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi kẹo Malai Thai mua 10 tặng 0.5
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Koh Kae mua 6 thùng tặng 1 thùng
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương Trình Tặng Sản Phẩm Koh-Kae tại cửa hàng
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi bánh Bless mua 2 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572