CÔNG TY CỔ PHẦN TARA

Địa chỉ:Tầng 3, Cao ốc HDTC, 36, Bùi Thị Xuân, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.tara.com.vn
Điện thoại:
Email:dkctkm@tara.com.vn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TARA

KHUYẾN MẠI MÙA HÈ VÀ BAO PHỦ 2019
Bắt đầu: 20/03/2019
Kết thúc: 30/09/2019
CTKM tặng nồi Carez
Bắt đầu: 23/03/2019
Kết thúc: 23/09/2019
CTKM toàn quốc tặng nồi CareZ khi mua bếp âm Bluestone
Bắt đầu: 23/03/2019
Kết thúc: 23/09/2019
Thông báo CTKM kênh truyền thống Miền Nam
Bắt đầu: 23/03/2019
Kết thúc: 23/09/2019
Chương trình khuyễn mãi tặng sản phẩm Bluestone
Bắt đầu: 02/04/2019
Kết thúc: 02/09/2019
CTKM tặng hàng BlueStone và Carez
Bắt đầu: 09/04/2019
Kết thúc: 04/09/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572