Chương trình khuyến mại số 04 tháng 03

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm thuộc thương hiệu BlueStone, Carez

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm thuộc thương hiệu BlueStone, Carez

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua hàng ở mục 5.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 10/03/2022 đến ngày 26/10/2027
Tổng giá trị giải thưởng:8.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 55,000,000đ tặng 01 cái nồi chiên không dầu BlueStone AFB- 5870 trị giá 2,999,000đ và 01 Cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 1,799,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 250,000,000đ tặng 06 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 10,794,000đ và 06 cái máy xay sinh tố BlueStone BLB-5377 trị giá 13,194,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 150,000,000đ tặng 03 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 5,397,000đ và 03 cái cái máy xay sinh tố BlueStone BLB-5377 trị giá 6,597,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá đối ta 12,000,000đ (Tùy chọn) Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 250,000,000đ tặng 12 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 21,588,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 30,000,000đ tặng 02 cái Bếp từ đơn BlueStone ICB-6610 trị giá 2,198,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá tối đa 3,000,000đ (Tùy chọn) Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 150,000,000đ tặng 06 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 10,794,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá đối ta 12,000,000đ (Tùy chọn)

Nội dung chương trình:

Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 55,000,000đ tặng 01 cái nồi chiên không dầu BlueStone AFB- 5870 trị giá 2,999,000đ và 01 Cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 1,799,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 250,000,000đ tặng 06 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 10,794,000đ và 06 cái máy xay sinh tố BlueStone BLB-5377 trị giá 13,194,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 150,000,000đ tặng 03 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 5,397,000đ và 03 cái cái máy xay sinh tố BlueStone BLB-5377 trị giá 6,597,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá đối ta 12,000,000đ (Tùy chọn) Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 250,000,000đ tặng 12 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 21,588,000đ Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 30,000,000đ tặng 02 cái Bếp từ đơn BlueStone ICB-6610 trị giá 2,198,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá tối đa 3,000,000đ (Tùy chọn) Mua đơn hàng sản phẩm BlueStone bất kỳ trị giá tối thiểu 150,000,000đ tặng 06 cái máy ép BlueStone JEB-6545 trị giá 10,794,000đ hoặc các sản phẩm thuộc nhãn BlueStone trị giá đối ta 12,000,000đ (Tùy chọn)

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TARA

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước KG100HK
Bắt đầu: 07/08/2019
Kết thúc: 21/03/2025
CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY HỖ TRỢ THÁNG 03 & 04/2020.
Bắt đầu: 12/03/2020
Kết thúc: 19/10/2025
QUẠT LÀM MÁT BẰNG HƠI NƯỚC KACHI
Bắt đầu: 15/04/2020
Kết thúc: 01/04/2025
HOTLINE
38.239.572