CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY HỖ TRỢ THÁNG 03 & 04/2020.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

CB02F0283, CB02F0386, CB02F0183, CB13H-30D, Quạt trần Mitsubishi 03 cánh, CB01F0186, AFE20, CRF0904.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bóng đèn led nhỏ CB01F các loại; Bóng led trụ CB03R (các mã ánh sáng trắng); Bóng led trụ các loại (ánh sáng vàng mã CB13H, CB02F, CB04F, CB03R); Bộ đèn Batten Led T8 (CFL01F, CFL02F & CFL03F các loại); Ống ruột gà chống cháy AC (AFE các loại); Điện tiêu dùng Comet.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các Nhà Phân Phối/Đại lý kênh truyền thống toàn quốc (không bao gồm Hà Nội) của Công Ty Cổ Phần Phân Phối Thiết Bị Điện KTG.

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 19/10/2025
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng đèn led nhỏ CB01F các loại, tích lũy đơn hàng đạt 40 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 40 bóng led trụ CB02F0283 (28W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 5.600.000đ và 20 bóng led trụ CB02F0386 (38W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 3.840.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng đèn led nhỏ CB01F các loại, tích lũy đơn hàng đạt 60 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng led trụ CB02F0283 (28W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 11.200.000đ và 40 bóng led trụ CB02F0386 (38W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 7.680.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng led trụ CB03R (các mã hàng ánh sáng trắng), tích lũy đơn hàng đạt 50 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 20 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 1.940.000đ và 20 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 3.580.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng led trụ CB03R (các mã hàng ánh sáng trắng), tích lũy đơn hàng đạt 70 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 40 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 3.880.000đ và 4 0 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 7.160.000đ. - Với mỗi gói tích lũy đạt 120 Bóng led trụ các loại (ánh sáng vàng mã CB13H, CB02F, CB04F, CB03R), có trị giá khoảng 9.480.000đ thì được tặng 1 quạt trần Mitsubishi 03 cánh trị giá khoảng 790.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bộ đèn Batten Led T8 (CFL01F, CFL02F & CFL03F các loại), tích lũy đơn hàng đạt 100 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 7.760.000đ và 80 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 14.320.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bộ đèn Batten Led T8 (CFL01F, CFL02F & CFL03F các loại), tích lũy đơn hàng đạt 65 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng led bulb CB01F0183 (18W, ánh sáng trắng) có trị giá khoảng 6.320.000đ. - Với mỗi gói tích lũy đạt 95 cuộn Ống ruột gà chống cháy AC (AFE các loại) có trị giá khoảng 18.050.000đ thì được tặng 05 cuộn Ống ruột gà chống cháy AFE phi 20 trị giá khoảng 1.050.000đ - Với mỗi gói tích lũy đạt 180 cuộn Ống ruột gà chống cháy AC (AFE các loại) có trị giá khoảng 34.200.000đ thì được tặng 20 cuộn Ống ruột gà chống cháy AFE phi 20 trị giá khoảng 4.200.000đ - Khi khách hàng mua đơn hàng Điện tiêu dùng Comet, với mỗi đơn hàng có giá trị 20 triệu đồng (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng thêm 03 cái quạt cầm tay CRF0904 có trị giá khoảng 567.000đ. - Trường hợp khách hàng không lấy hàng khuyến mãi , chúng tôi đồng ý quy đổi quà tặng sang tiền mặt với giá trị quy đổi bằng 60% giá trị quà tặng theo nội dung chương trình , hình thức trả thưởng tiền mặt là cấn trừ công nợ vào đơn hàng phát sinh sau khi kết thúc chương trình.

Nội dung chương trình:

- Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng đèn led nhỏ CB01F các loại, tích lũy đơn hàng đạt 40 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 40 bóng led trụ CB02F0283 (28W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 5.600.000đ và 20 bóng led trụ CB02F0386 (38W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 3.840.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng đèn led nhỏ CB01F các loại, tích lũy đơn hàng đạt 60 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng led trụ CB02F0283 (28W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 11.200.000đ và 40 bóng led trụ CB02F0386 (38W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 7.680.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng led trụ CB03R (các mã hàng ánh sáng trắng), tích lũy đơn hàng đạt 50 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 20 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 1.940.000đ và 20 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 3.580.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bóng led trụ CB03R (các mã hàng ánh sáng trắng), tích lũy đơn hàng đạt 70 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 40 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 3.880.000đ và 4 0 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 7.160.000đ. - Với mỗi gói tích lũy đạt 120 Bóng led trụ các loại (ánh sáng vàng mã CB13H, CB02F, CB04F, CB03R), có trị giá khoảng 9.480.000đ thì được tặng 1 quạt trần Mitsubishi 03 cánh trị giá khoảng 790.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bộ đèn Batten Led T8 (CFL01F, CFL02F & CFL03F các loại), tích lũy đơn hàng đạt 100 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng CB02F0183 (18W, ánh sáng vàng) có trị giá khoảng 7.760.000đ và 80 bóng CB13H-30D (30W, ánh sáng Trắng) có trị giá khoảng 14.320.000đ. - Khi khách hàng mua đơn hàng Bộ đèn Batten Led T8 (CFL01F, CFL02F & CFL03F các loại), tích lũy đơn hàng đạt 65 triệu (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng 80 bóng led bulb CB01F0183 (18W, ánh sáng trắng) có trị giá khoảng 6.320.000đ. - Với mỗi gói tích lũy đạt 95 cuộn Ống ruột gà chống cháy AC (AFE các loại) có trị giá khoảng 18.050.000đ thì được tặng 05 cuộn Ống ruột gà chống cháy AFE phi 20 trị giá khoảng 1.050.000đ - Với mỗi gói tích lũy đạt 180 cuộn Ống ruột gà chống cháy AC (AFE các loại) có trị giá khoảng 34.200.000đ thì được tặng 20 cuộn Ống ruột gà chống cháy AFE phi 20 trị giá khoảng 4.200.000đ - Khi khách hàng mua đơn hàng Điện tiêu dùng Comet, với mỗi đơn hàng có giá trị 20 triệu đồng (giá trị tính thưởng là giá trị trước VAT) sẽ được tặng thêm 03 cái quạt cầm tay CRF0904 có trị giá khoảng 567.000đ. - Trường hợp khách hàng không lấy hàng khuyến mãi , chúng tôi đồng ý quy đổi quà tặng sang tiền mặt với giá trị quy đổi bằng 60% giá trị quà tặng theo nội dung chương trình , hình thức trả thưởng tiền mặt là cấn trừ công nợ vào đơn hàng phát sinh sau khi kết thúc chương trình.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN KTG

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước KG100HK
Bắt đầu: 07/08/2019
Kết thúc: 21/03/2025
QUẠT LÀM MÁT BẰNG HƠI NƯỚC KACHI
Bắt đầu: 15/04/2020
Kết thúc: 01/04/2025
Chương trình khuyến mại số 04 tháng 03
Bắt đầu: 10/03/2022
Kết thúc: 26/10/2027
HOTLINE
38.239.572