Chương trình khuyến mại tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 03/2020 cho xi măng Lavilla Xtra

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt ( Cấn trừ công nợ cho cửa hàng thông qua Nhà phân phối )

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng đa dụng Lavilla Xtra

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Chỉ áp dụng cho các cửa hàng bán xi măng Lavilla Xtra lấy xi măng từ nhà phân phối Lavilla Xtra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 06/03/2020 đến ngày 16/10/2025
Tổng giá trị giải thưởng:840.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cửa hàng khi mua 1 tấn xi măng đa dụng Lavilla Xtra sẽ được tặng tiền mặt với giá trị 70,000VND/Tấn. Trong đó, 1 bao xi măng đa dụng Lavilla Xtra có khối lượng 50kg có giá trị trung bình 76,000 VNĐ/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng Lavilla Xtra có giá trị 1,520,000 VNĐ/tấn. Cuối chương trình thương vụ khu vực sẽ lấy xác nhận sản lượng của Nhà phân phối Lavilla trong khu vực, gửi cho bộ phận Marketing của Siam City Nhơn Trạch ( bằng chứng chứng minh giao dịch mua hàng). Cuối chương trình, Siam City Nhơn Trạch sẽ cấn trừ công nợ cho Nhà Phân Phối trên sản lượng xi măng Lavilla mà Nhà Phân Phối lấy từ nhà máy. Nhà Phân Phối cấn trừ công nợ ( bằng tiền ) để chi trả cho cửa hàng. Giải thưởng không được quy đổi hay trao trả bằng tiền mặt cho khách hàng. Hàng hóa khuyến mại và quà tặng là tiền mặt ( cần trừ công nợ cho cửa hàng thông qua nhà phân phối) Đối với các khách hàng không có công nợ thi công ty chi trả bằng tiền mặt 70,000 VNĐ/tấn.

Nội dung chương trình:

Cửa hàng khi mua 1 tấn xi măng đa dụng Lavilla Xtra sẽ được tặng tiền mặt với giá trị 70,000VND/Tấn. Trong đó, 1 bao xi măng đa dụng Lavilla Xtra có khối lượng 50kg có giá trị trung bình 76,000 VNĐ/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng Lavilla Xtra có giá trị 1,520,000 VNĐ/tấn. Cuối chương trình thương vụ khu vực sẽ lấy xác nhận sản lượng của Nhà phân phối Lavilla trong khu vực, gửi cho bộ phận Marketing của Siam City Nhơn Trạch ( bằng chứng chứng minh giao dịch mua hàng). Cuối chương trình, Siam City Nhơn Trạch sẽ cấn trừ công nợ cho Nhà Phân Phối trên sản lượng xi măng Lavilla mà Nhà Phân Phối lấy từ nhà máy. Nhà Phân Phối cấn trừ công nợ ( bằng tiền ) để chi trả cho cửa hàng. Giải thưởng không được quy đổi hay trao trả bằng tiền mặt cho khách hàng. Hàng hóa khuyến mại và quà tặng là tiền mặt ( cần trừ công nợ cho cửa hàng thông qua nhà phân phối) Đối với các khách hàng không có công nợ thi công ty chi trả bằng tiền mặt 70,000 VNĐ/tấn.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
Khuyến mại Dung môi sơn dầu JT-200 khi mua sơn Joton CT
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2027
DÀNH CHO THỢ SƠN - ĐỔI THẺ NHẬN TIỀN LIỀN TAY
Bắt đầu: 15/04/2022
Kết thúc: 31/12/2024
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
HOTLINE
38.239.572