Khuyến mại tháng 8

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bảng kê danh mục sản phẩm đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bảng kê danh mục sản phẩm đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của công ty TNHH Sản Phẩm Trẻ Em Chí Việt

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/08/2206
Tổng giá trị giải thưởng:550.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng tặng hàng theo cơ chế CTKM tháng 8 ( bảng kê đính kèm trên)

Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của công ty TNHH Sản Phẩm Trẻ Em Chí Việt được hưởng CTKM tháng 8 theo bảng kê đính kèm trên

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX

Khuyến mại tháng 06.2020_Combo của máy FB9620KM
Bắt đầu: 20/06/2020
Kết thúc: 30/09/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572