Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

khuyến mại 01 Lõi lọc PP5 Tankless/ Floorstanding ( LX-292V), 01 Lõi lọc PAC Tankless ( LX-295V) 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) 01 Lõi lọc PP+CB Composite( TZ00026V) 01 Lõi lọc PP5 Tankless/ Floorstanding ( LX-292V) và 01 Lõi lọc PAC Floorstanding (LX-005AOS-1V)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Máy lọc nước A. O. Smith AR600 – C-S-1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-2 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-1E Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-M-1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-H1 Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng mua hàng tại các Siêu thị điện máy, Điểm phân phối chính thức sản phẩm A. O. Smith

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 17/11/2017 đến ngày 14/02/2108
Tổng giá trị giải thưởng:750.680.784 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Khách hàng của A. O. Smith Việt Nam bao gồm Nhà phân phối, Siêu thị điện máy và Điểm bán chính thức sản phẩm A. O. Smith khi mua sản phẩm máy lọc nước sẽ được tặng lõi lọc theo chi tiết dưới đây: Mua1 Máy lọc nước A. O. Smith AR600 – C-S-1 TẶNG 1 Bộ 01 Lõi lọc PP5 Tankless/ Floorstanding ( LX-292V) và 01 Lõi lọc PAC Tankless ( LX-295V) Mua 1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-2 TẶNG 1 Bộ 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) JMua 1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-1E TẶNG 1 Bộ 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) Mua 1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-M-1 TẶNG 1 Bộ 01 Bộ Lõi lọc Model: TZ00043 Hay 01 Lõi Lọc PP5 Undersink ( LX -056V) và 01 Lõi Lọc GAC UnderSink ( LX-005V) Mua 1 Máy lọc nước A. O. Smith AR75-A-S-H1 TẶNG 1 Bộ 01 Lõi lọc PP+CB Composite( TZ00026V) Mua 1 Máy lọc nước A. O. Smith ADR75-V-ET-1 TẶNG 1 Bộ 01 Lõi lọc PP5 Tankless/ Floorstanding ( LX-292V) và 01 Lõi lọc PAC Floorstanding (LX-005AOS-1V)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH A. O. SMITH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
CHÀO 2018 - Massage Royal
Bắt đầu: 27/04/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572