Khách hàng thân thiết Sacombank Sapphire

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

quà tặng hiện vật, phiếu quà tặng điện tử, có thể thay đổi trong từng thời kỳ, được đăng tải trên website https://khachhangthanthiet.sacombank.com

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

khách hàng sử dụng dịch vụ, tiền gửi, tiền vay, chuyển tiền, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank được quy định trong từng thời kỳ, được đăng tải trên website https://khachhangthanthiet.sacombank.com.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

khách hàng cá nhân có sử dụng sản phẩm dịch vụ của Sacombank

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 31/12/2030
Tổng giá trị giải thưởng:18.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

danh mục quà tặng có thể thay đổi trong từng thời kỳ và được thông tin chi tiết tại website https://khachhangthanthiet.sacombank.com. (chi tiết theo thể lệ đính kèm)

Nội dung chương trình:

(chi tiết theo thể lệ đính kèm)

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572