MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN VÀ PHÍ RÚT TIỀN MẶT TẠI ATM NỘI ĐỊA CHO KHÁCH HÀNG CÔNG AN HÀ NỘI KHI MỞ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không thu phí thường niên và phí rút tiền mặt tại ATM nội địa.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả thẻ Ghi nợ quốc tế VPBank.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng định danh Khách hàng Công An Hà Nội tại hệ thống VPBank và đang sở hữu, mở mới, hoặc mở thêm Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 17/11/2025
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo thể lệ đính kèm

Nội dung chương trình:

- Miễn phí thường niên và phí rút tiền mặt các ATM tại Việt Nam cho Khách hàng được định danh Công an Hà Nội khi sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank. - Áp dụng cho tất cả Khách hàng được định danh là Công an Hà Nội sở hữu Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank. - Khách hàng sẽ được tự động miễn phí khi phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế. - Mức ưu đãi cho Khách hàng không được quy đổi ra tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng hoặc hình thức ưu đãi khác cho Khách hàng trong mọi trường hợp. Ưu đãi cũng không được quy đổi thành sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác. - Chi tiết theo thể lệ đính kèm.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sản phẩm liên quan

Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
Khách hàng thân thiết Sacombank Sapphire
Bắt đầu: 16/12/2019
Kết thúc: 31/12/2030
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT EXIMBANK - EXIMBANK LOYALTY
Bắt đầu: 12/07/2021
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572