Chăm sóc khách hàng ưu tiên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giỏ quà tặng Tết Nguyên Đán và tiền mặt.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm tiết kiệm và cho vay hiện hành của ABBANK theo từng thời kỳ.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

KH đạt điều kiện về số dư tiền gửi/tiền vay bình quân trong 06 tháng liên tiếp theo quy định chăm sóc khách hàng ưu tiên của ABBANK.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/06/2017 đến ngày 01/06/2027
Tổng giá trị giải thưởng:6.860.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Giải Kim Cương: Quà tặng vào ngày sinh nhật có giá trị tối đa lên đến 1.000.000 VND và giỏ quà tặng dịp Tết Nguyên Đán tối đa lên đến 2.200.000 VND; tổng giá trị khuyến mại cho 1 (một) khách hàng tối đa lên đến: 3.200.000 VND. - Giải Bạch Kim: Quà tặng có giá trị tối đa lên đến 300.000 VND và giỏ quà tặng dịp Tết Nguyên Đán tối đa lên đến 800.000 VND; tổng giá trị khuyến mại cho 1 (một) khách hàng tối đa lên đến: 1.100.000 VND. - Giải Vàng: Quà tặng có giá trị tối đa lên đến 200.000 VND và giỏ quà tặng dịp Tết Nguyên Đán tối đa lên đến 400.000 VND; tổng giá trị khuyến mại cho 1 (một) khách hàng tối đa lên đến: 600.000 VND.

Nội dung chương trình:

KH đạt điều kiện về số dư tiền gửi/tiền vay bình quân trong 06 tháng liên tiếp theo quy định chăm sóc khách hàng ưu tiên của ABBANK và được phân hạng như sau: - Giải Kim Cương: Số dư tiền gửi/vay bình quân trong 6 tháng liên tiếp (VND hoặc quy đổi ngoại tệ tương đương): Tiền gửi: Từ 5 tỷ VND trở lên hoặc Tiền vay: Từ 10 tỷ VND trở lên, nợ nhóm 1. - Giải Bạch Kim: Số dư tiền gửi/vay bình quân trong 6 tháng liên tiếp (VND hoặc quy đổi ngoại tệ tương đương): Tiền gửi: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ VND trở lên hoặc Tiền vay: Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ VND trở lên, nợ nhóm 1. - Giải Vàng: Số dư tiền gửi/vay bình quân trong 6 tháng liên tiếp (VND hoặc quy đổi ngoại tệ tương đương): Tiền gửi: Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VND trở lên hoặc Tiền vay: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ VND trở lên, nợ nhóm 1. - Lưu ý: + Chương trình có thể kết thúc sớm hơn quy định (không cần phải thông báo lại). + Tổng ngân sách của chương trình có thể tăng thêm tùy theo số lượng và doanh số khách hàng tham gia chương trình mà không cần phải thông báo lại.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572