MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI T1/2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Vinamilk đang kinh doanh trên địa bàn phạm vi khuyến mại.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Vinamilk đang kinh doanh trên địa bàn phạm vi khuyến mại trừ các sản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các điểm lẻ có giao dịch với nhà phân phối của Vinamilk trên địa bàn phạm vi khuyến mại.

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:26.423.833.881 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Nội dung chi tiết như file đính kèm ở mục 10 của thông báo.

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết như file đính kèm ở mục 10 của thông báo.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

CTKD Power mua 4 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/03/2921

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572