CTKD Power mua 4 tặng 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm thức uống năng lượng Vinamilk Power Socola chai 300 ml (9.000 VNĐ/ Chai)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm thức uống năng lượng Vinamilk Power Socola chai 300 ml (9.000 VNĐ/ Chai)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua Hàng hóa khuyến mại trên Địa bàn khuyến mại trong Thời gian khuyến mại được đề cập tại Mục 6, Mục 2, Mục 4 và đáp ứng quy định tại Mục 10 của Thông báo này. VINAMILK sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các đối tác, đảm bảo triển khai chương trình khuyến mại tại Địa bàn khuyến mại đúng như cơ cấu chương trình đã thông báo.

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2921
Tổng giá trị giải thưởng:540.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo quy định tại Mục 10 của Thông báo này.

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại, trên địa bàn khuyến mại, khách hàng khi mua hàng hóa khuyến mại sẽ được tặng quà theo cơ cấu giải thưởng như sau: - Khách hàng khi mua bất kỳ một (01) lốc, tương đương tám bốn (04) chai Vinamilk Power Socola 300 ml, sẽ được tặng một (01) chai Vinamilk Power Socola 300 ml cùng loại.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Sản phẩm liên quan

DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572