Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ:Số 10, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.vinamilk.com.vn
Điện thoại:02854155555
Email:khuyenmaivnm@vinamilk.com.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

CTKD Power mua 4 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/03/2921
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH Ụ HOTZONE VINAMILK 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình phát triển khách hàng 2021
Bắt đầu: 25/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SỮA BỘT YOKO 2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572