Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ:Số 10, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(028) 54 155 555
Email:khuyenmaivnm@vinamilk.com.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572