Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ:Số 10, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.vinamilk.com.vn
Điện thoại:02854155555
Email:ntathu@vinamilk.com.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

CTKD Power mua 4 tặng 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/03/2921
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH ALPHA SHOP 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH VIP SHOP NĂM 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH Ụ HOTZONE VINAMILK 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
MIỀN NAM_CHƯƠNG TRÌNH SHOP SỮA BỘT PHA SẴN 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572