Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ:Số 10, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.vinamilk.com.vn
Điện thoại:02854155555
Email:khuyenmaivnm@vinamilk.com.vn

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572