Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Địa chỉ:Số 235, Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(84-8) 38245058
Email:yen.trinhthi@rb.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG GT 2022 - RTD ĐỢT 1
Bắt đầu: 08/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG MBS (FOC 1)
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH MUA HÀNG TẶNG QUÀ - GT Q1
Bắt đầu: 29/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Q1.2022 - ĐỢT 3
Bắt đầu: 26/02/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ CHO MẸ TỪ NHÃN HÀNG ENFA
Bắt đầu: 18/03/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572