Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Địa chỉ:Số 235, Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:(84-8) 38245058
Email:thao.nguyenthiuyen@mjn.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Chương trình tặng mẫu thử Enfamama dành cho mẹ bầu
Bắt đầu: 19/02/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình tặng túi đi sinh dành cho mẹ bầu
Bắt đầu: 19/02/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình tặng mẫu thử Enfamama dành cho mẹ bầu
Bắt đầu: 20/02/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình mua hàng tặng quà Q1 - Q2.2019
Bắt đầu: 09/03/2019
Kết thúc: 30/06/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572