Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

Địa chỉ:Số 485, Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:02838961000
Email:tkhang@coca-cola.com.vn

Sản phẩm của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572