CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Lô C4-3, đường D5 và Lô C4-4, đường N10, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:https://www.cp.com.vn
Điện thoại:0912224003
Email:thanhvanfood@cp.com.vn

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM – CHI NHÁNH 3 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU _ 2
Bắt đầu: 15/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU _1
Bắt đầu: 15/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 15/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 15/02/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 23/02/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TẶNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG LÀM MẪU
Bắt đầu: 25/02/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572