CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA

Địa chỉ:Số 1046, Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:sales@yensaosaigonanpha.com

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA

Hỗ trợ chương trình bán hàng Big C tháng 10-11-12/2019
Bắt đầu: 03/10/2019
Kết thúc: 30/12/2019
HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG HAMPER SATRA TẾT 2020
Bắt đầu: 01/11/2019
Kết thúc: 25/01/2020
Hỗ trợ chương trình bán hàng Aeon Hà Đông
Bắt đầu: 01/11/2019
Kết thúc: 30/01/2020
HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG HAMPER BIG C TẾT 2020
Bắt đầu: 01/11/2019
Kết thúc: 25/01/2020
Hỗ trợ chương trình bán hàng giá sốc cho Lotte
Bắt đầu: 06/11/2019
Kết thúc: 19/01/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572