Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm CJ Cầu Tre

Địa chỉ:Số 125/208, Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.cautre.vn
Điện thoại:
Email:phongtckt@cautre.vn

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm CJ Cầu Tre

BHX - GIẢM GIÁ : XÍU MẠI - GÓI 500G
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 29/12/2020
BHX- GIẢM GIÁ : XÍU MẠI - GÓI 500G
Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 29/12/2020
MEGA - GIẢM GIÁ : CHẢ GIÒ, MANDU, CHẠO TÔM
Bắt đầu: 07/09/2020
Kết thúc: 31/10/2020
VIN - GIẢM GIÁ : BÁNH CUỘN, BÁNH TIỂU LONG NHÂN
Bắt đầu: 07/09/2020
Kết thúc: 31/10/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572