Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm CJ Cầu Tre

Địa chỉ:Số 125/208, Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.cautre.vn
Điện thoại:
Email:phongtckt@cautre.vn

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm CJ Cầu Tre

Chưa có khuyến mại

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572