Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bia gồm: Beck's 11.2° 330ML1X24 CAN; Beck's 11.2° 500ML1X12 CAN; Becks Ice 330ml 1X24 Box Can; Budweiser 11P 500ml 1X12 BOX CAN; Budweiser 330ml 1X24 BOX Bottle; Budweiser 330ml 1X24 BOX Can; Budweiser Aluminum 355ml 1X24 Box Bottle; Corona Extra 355ml 1X24 Box Bottle; Coronita 210ml 1X24 Box Bottle; Hoegarden Rosee 250ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden Rosee 330ml ml x 24 Box Can; Hoegarden Rosee chai 248ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden White 330ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden White 330ml x 24 Box Can; Hoegarden White 500ml x 12 Box Can; Leffe Nâu 330ml X24 Box Bottle; Leffe Vàng 330ml X24 Box Bottle; Stella Artois 330ml x24 Box Btl; Zorok 330ml x 24 Box Can; Zorok 500ml x 20 BOX CAN.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bia gồm: Beck's 11.2° 330ML1X24 CAN; Beck's 11.2° 500ML1X12 CAN; Becks Ice 330ml 1X24 Box Can; Budweiser 11P 500ml 1X12 BOX CAN; Budweiser 330ml 1X24 BOX Bottle; Budweiser 330ml 1X24 BOX Can; Budweiser Aluminum 355ml 1X24 Box Bottle; Corona Extra 355ml 1X24 Box Bottle; Coronita 210ml 1X24 Box Bottle; Hoegarden Rosee 250ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden Rosee 330ml ml x 24 Box Can; Hoegarden Rosee chai 248ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden White 330ml x 24 Box Bottle ; Hoegarden White 330ml x 24 Box Can; Hoegarden White 500ml x 12 Box Can; Leffe Nâu 330ml X24 Box Bottle; Leffe Vàng 330ml X24 Box Bottle; Stella Artois 330ml x24 Box Btl; Zorok 330ml x 24 Box Can; Zorok 500ml x 20 BOX CAN.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Danh sách đính kèm

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 17/06/2080
Tổng giá trị giải thưởng:1.136.186.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Nội dung đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Phân Phối Nước Giải Khát Quốc Tế

Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572