Công ty TNHH Phân Phối Nước Giải Khát Quốc Tế

Địa chỉ:Số 21, Phùng Khắc Khoan, Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:02838240888
Email:ibd@vntrade.vn

Sản phẩm của Công ty TNHH Phân Phối Nước Giải Khát Quốc Tế

Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
Chương trình Bia MOFT Tháng 02.2020
Bắt đầu: 07/02/2020
Kết thúc: 17/06/2080

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572