THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có thẻ thành viên King Food Market

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 31/12/2028
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết như file đính kèm

Nội dung chương trình:

Chi tiết như file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
HOTLINE
38.239.572