THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có thẻ thành viên King Food Market

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 31/12/2028
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết như file đính kèm

Nội dung chương trình:

Chi tiết như file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẠM HÙNG_CỬA HÀNG KINGFOOD
Bắt đầu: 29/10/2021
Kết thúc: 03/11/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
HOTLINE
38.239.572