THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chi tiết như file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có thẻ thành viên King Food Market

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 31/12/2028
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết như file đính kèm

Nội dung chương trình:

Chi tiết như file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
HOTLINE
38.239.572