Tặng Kèm hàng hóa

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Khoai tây chiên Jacker 160g các loại - Khoai tây chiên Jacker 100g các loại - Khoai tây chiên Jacker 75g các loại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Khoai tây chiên Jacker 160g các loại - Khoai tây chiên Jacker 100g các loại - Khoai tây chiên Jacker 75g các loại

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Dành cho người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 28/07/2020 đến ngày 30/09/9200
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Khi Quý khách hàng mua 10 thùng (14 lon/thùng) khoai tây chiên Jacker 160g các loại trị giá 258.180 đ/thùng sẽ được tặng 01 thùng vị tự nhiên 160g. Khi Quý khách hàng mua 10 thùng (24 lon/thùng) khoai tây chiên Jacker 100g các loại trị giá 325.890 đ/thùng sẽ được tặng 01 thùng vị tự nhiên 100g. Khi Quý khách hàng mua 10 thùng (28 lon/thùng) khoai tây chiên Jacker 75g các loại trị giá 331.831đ/thùng sẽ được tặng 01 thùng vị tự nhiên 75g.

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BMG

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572