CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng thưởng doanh số

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng

Địa điểm:Quận Tân Phú, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/05/3021
Tổng giá trị giải thưởng:150.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Mức 01: với những cửa hiệu có doanh số (từ 01/05/2021 đến 31/05/2021) từ 5.000.000 VND đến dưới 8.000.000 VND (áp dụng tất cả các sản phẩm) sẽ được tặng thưởng 2% doanh số của tất cả các sản phẩm và 5% doanh số của các sản phẩm đặc biệt dựa trên hóa đơn mua hàng. Mức 02: với những cửa hiệu có doanh số (từ 01/05/2021 đến 31/05/2021) từ 8.000.000 VND trở lên (áp dụng tất cả các sản phẩm) sẽ được tặng thưởng 3% doanh số của tất cả các sản phẩm và 5% doanh số của các sản phẩm đặc biệt dựa trên hóa đơn mua hàng. Thời gian trả quà tặng: 01/06/2021

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572