"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

suất đi du lịch Miền Bắc , hàng hóa thương hiệu bao gồm tất cả các sản phẩm bột trét thuộc thương hiệu Mykolor Grand , Mykolor Passion, Suporseal (không bao gồm các sản phẩm Mykolor Walcare, Mopa, Bisi)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn thuộc thương hiệu Mykolor Grand và Mykolor Passion (không bao gồm các sản phẩm bột trét, Mykolor Walcare)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP.HCM trừ khách hàng DNTN TM THƯƠNG LONG (MKH: B41MG) CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41CMG) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX TM XD MINH NGUYÊN (MKH: V08MP) CÔNG TY TNHH TM DV VT VƯƠNG GIA PHÁT (MKH: L32CMG) Khách hàng mở mới được tham gia.

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 22/06/2022 đến ngày 30/06/2024
Tổng giá trị giải thưởng:275.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572