CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁCH HÀNG MỞ MỚI QUÝ 3-TTMTNA222100

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nhẫn vàng SJC 0,5 chỉ, áo mưa Touch/Nana, vé du lịch Miền Bắc, Máy đo độ ẩm Protimeter mini BLD2000,hàng hóa thương hiệu gồm tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Mykolor, Suporseal (không bao gồm Mykolor Grand, Mykolor Passion, các sản phẩm dự án Walcare, Kawa) hoặc voucher mua vàng PNJ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Mykolor (không bao gồm Mykolor Grand, Mykolor Passion, các sản phẩm dự án Walcare, Kawa, Suporseal)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng mới mua bán lần đầu với công ty các sản phẩm nêu trên (mục 5), trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại TP.HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 30/10/2024
Tổng giá trị giải thưởng:858.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572