DÀNH CHO THỢ SƠN - ĐỔI THẺ NHẬN TIỀN LIỀN TAY

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phiếu mua hàng Joton

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm Joton: - Joton trắng, SP Filler, Joton xám, Best Coat, Joton Max, SP Filler siêu trắng, Joton siêu trắng, Elite (quy cách 40kg) - Exfa, Fa ngoài CT, Nano Green Shield Ext, Nano Green Shield Int, Fa Extra, Joton Thermoshield (quy cách 5 lít) - Senior, Jony, Nano Green Shield Sealer Ext, Nano Green Shield Sealer Int, Fa ngoài CT, Joton Thermoshield (quy cách 18 lít) - CT-2010, Joton CT-J100 (quy cách 20kg) - Nano Green Shield Ext, Nano Green Shield Int (quy cách 17kg) - Fa Extra (quy cách 17L)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty Cổ phần L.Q Joton

Địa điểm:Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 31/12/2024
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 31/12/2024: - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: BỘT JOTON, BỘT SP.FILLER, BỘT JOTON xám (quy cách: 40kg) có trị giá từ 210.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 10.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: BỘT JOTON siêu trắng, BỘT SP.FILLER siêu trắng, Best Coat, Joton Max, Elite (quy cách: 40kg) có trị giá từ 250.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 20.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: FA NGOÀI CT, EXFA, (quy cách 5 lít) có trị giá từ 600.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 20.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT, FA EXTRA, JOTON THERMOSHIELD (quy cách 5 lít), SENIOR, JONY, NANO GREEN SHIELD SEALER EXT, NANO GREEN SHIELD SEALER INT (quy cách 18 lít), JOTON CT-J100, CT-2010 (quy cách 20kg) có trị giá từ 1.500.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 50.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT (quy cách 17kg), FA NGOÀI CT, JOTON THERMOSHIELD (quy cách 18 lít), FA EXTRA (quy cách 17 lít) có trị giá từ 3.000.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 100.000 đồng. * Phiếu mua hàng này chỉ sử dụng để mua hàng hóa do Công ty Cổ phần L.Q Joton sản xuất, sử dụng cho những lần mua hàng tiếp theo.

Nội dung chương trình:

Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 31/12/2024: - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: BỘT JOTON, BỘT SP.FILLER, BỘT JOTON xám (quy cách: 40kg) có trị giá từ 210.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 10.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: BỘT JOTON siêu trắng, BỘT SP.FILLER siêu trắng, Best Coat, Joton Max, Elite (quy cách: 40kg) có trị giá từ 250.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 20.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: FA NGOÀI CT, EXFA, (quy cách 5 lít) có trị giá từ 600.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 20.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT, FA EXTRA, JOTON THERMOSHIELD (quy cách 5 lít), SENIOR, JONY, NANO GREEN SHIELD SEALER EXT, NANO GREEN SHIELD SEALER INT (quy cách 18 lít), JOTON CT-J100, CT-2010 (quy cách 20kg) có trị giá từ 1.500.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 50.000 đồng. - Khách hàng cứ mua một trong các sản phẩm: NANO GREEN SHIELD EXT, NANO GREEN SHIELD INT (quy cách 17kg), FA NGOÀI CT, JOTON THERMOSHIELD (quy cách 18 lít), FA EXTRA (quy cách 17 lít) có trị giá từ 3.000.000 đồng trở lên sẽ nhận được 01 phiếu mua hàng Joton trị giá 100.000 đồng. * Phiếu mua hàng này chỉ sử dụng để mua hàng hóa do Công ty Cổ phần L.Q Joton sản xuất, sử dụng cho những lần mua hàng tiếp theo.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON

Khuyến mại Dung môi sơn dầu JT-200 khi mua sơn Joton CT
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2027

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572