“KHUYẾN MẠI DU LỊCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022”-TTEXNA222600

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vé du lịch Hàn Quốc, hàng hóa thương hiêu gồm tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (Sơn + bột + Suporseal), trừ sản phẩm độc quyền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn thuộc thương hiệu Expo, Ekpo, Caso, Lucky, Poly (trừ các sản phẩm bột trét, sản phẩm độc quyền, keo chà ron, keo dán gạch)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng truyền thống mã KH nhóm E1, E2 có ký hợp đồng mua bán với công ty, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., Ltd tại TP. HCM trừ khách hàng sau: CÔNG TY TNHH TM THƯƠNG LONG (MKH: B41)

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 06/07/2022 đến ngày 31/12/2024
Tổng giá trị giải thưởng:4.440.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
"MYKOLOR THƯỞNG VƯỢT DOANH SỐ"-TTMGNA221000
Bắt đầu: 22/06/2022
Kết thúc: 30/06/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221100
Bắt đầu: 02/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024
"MYKOLOR VƯƠN CAO 2022" - TTMGNA221200
Bắt đầu: 05/07/2022
Kết thúc: 30/11/2024

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572