TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG CỦA THẺ TÍN DỤNG VIB FAMILY LINK

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

phiếu quà tặng điện tử, hoàn tiền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thẻ tín dụng VIB Family Link

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng cá nhân sở hữu Thẻ tín dụng VIB Family Link còn hiệu lực.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

• Danh mục quà tặng chương trình gồm: phiếu quà tặng điện tử, hoàn tiền • Tương ứng mỗi mốc điểm thưởng dành cho thẻ tín dụng VIB Family Link (gọi là Smile) sẽ có các loại quà tặng tương ứng • Mốc quà tặng thấp nhất có giá trị quy đổi 10.000 VNĐ/món • Mốc quà tặng cao nhất có giá trị quy đổi 10.000.0000 VNĐ/món • Giá trị quà tặng quy đổi tương ứng 1% tổng chi tiêu

Nội dung chương trình:

• Khi Khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận điểm thưởng (gọi là Smile). • Trong thời hạn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi điểm thưởng thành phiếu quà tặng điện tử, tiền hoàn. • Chi tiết theo Thể lệ chương trình đính kèm

Sản phẩm của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam

Thưởng không giới hạn cùng Thẻ tín dụng VIB
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2025
Chương trình hoàn tiền của Thẻ thanh toán toàn cầu
Bắt đầu: 11/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng
Bắt đầu: 22/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
MỞ THẺ VIB NHẬN NGAY E-VOUCHER URBOX
Bắt đầu: 04/05/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
Chương trình Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 22/12/2022
HOTLINE
38.239.572