Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam

Địa chỉ:Tầng 1, 2 tòa nhà Sailing Tower, 111A, Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.vib.com.vn
Điện thoại:02862999039
Email:vib@vib.com.vn

Sản phẩm của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572