Thưởng không giới hạn cùng Thẻ tín dụng VIB

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

phiếu quà tặng điện tử, hoàn tiền, dặm thưởng, GrabRewards

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm Thẻ tín dụng VIB

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng cá nhân sở hữu hoặc sử dụng Thẻ tín dụng VIB còn hiệu lực

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2025
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

• Danh mục quà tặng chương trình gồm: phiếu quà tặng điện tử, hoàn tiền, dặm thưởng, GrabRewards • Tương ứng mỗi mốc điểm thưởng, hoàn tiền, dặm thưởng, lít xăng, Smile sẽ có các loại quà tặng tương ứng • Mốc quà tặng thấp nhất có giá trị quy đổi 10.000 vnd/món • Mốc quà tặng cao nhất có giá trị quy đổi 10.000.0000 vnd/món • Giá trị quà tặng quy đổi tương ứng 1% tổng chi tiêu

Nội dung chương trình:

• Khi Khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận điểm thưởng hoặc hoàn tiền hoặc dặm thưởng hoặc lít xăng hoặc Smile. • Trong thời hạn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi điểm thưởng hoặc hoàn tiền hoặc dặm thưởng hoặc lít xăng hoặc Smile thành phiếu quà tặng điện tử, tiền hoàn, dặm thưởng, GrabRewards. • Chi tiết theo Thể lệ chương trình đính kèm

Sản phẩm của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam

TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG CỦA THẺ TÍN DỤNG VIB FAMILY LINK
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình hoàn tiền của Thẻ thanh toán toàn cầu
Bắt đầu: 11/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng
Bắt đầu: 22/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
MỞ THẺ VIB NHẬN NGAY E-VOUCHER URBOX
Bắt đầu: 04/05/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
Chương trình Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 22/12/2022
HOTLINE
38.239.572