Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm yến sào tinh chế: tất cả các quy cách đóng hộp (không bao gồm các mã hàng: 016G, 017G, 018G, 019G). Sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest, Sanvinest: các loại đóng lon và đóng lọ. Sản phẩm thực phẩm Sanest Foods: Bánh yến sào Sanest Cake, nhân hạt điều Sanest Foods và Casanco, sữa chua tảo thiên nhiên Sanest Spirulina, sữa chua yến Fucoidan, Sản phẩm nước giải khát Sanna các loại, và các loại thẻ Khách hàng (Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm Yến sào Khánh Hòa thiên nhiên thành phẩm nguyên tổ: tất cả các quy cách đóng hộp (không bao gồm yến huyết). Sản phẩm yến sào nguyên chất Sanvinest. Sản phẩm yến sào tinh chế: tất cả các quy cách đóng hộp (không bao gồm các mã hàng: 016G, 017G, 018G, 019G). Sản phẩm nước yến sào cao cấp Sanest, Sanvinest: các loại đóng lon và đóng lọ. Sản phẩm thực phẩm Sanest Foods: Bánh yến sào Sanest Cake, nhân hạt điều Sanest Foods và Casanco, sữa chua tảo thiên nhiên Sanest Spirulina, sữa chua yến Fucoidan, Sản phẩm nước giải khát Sanna các loại.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng có thẻ: Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh, người tiêu dùng mua hàng trực tiếp tại Hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh.

Địa điểm:Quận 1, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:345.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua hàng được tặng thẻ khách hàng và tích lũy điểm theo mức độ thẻ Khách hàng (Thẻ Khách hàng, Thẻ Bạc, Thẻ Vàng, Thẻ Hồng, Thẻ Xanh). Khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa với trị giá mua tối thiểu là 200.000 đồng sẽ được cấp 01 Thẻ Khách hàng – Customer Card (sau khi đã khai báo thông tin cá nhân) với mã số theo dõi hợp lệ trên hệ thống: a. Thẻ khách hàng (Customer Card) b. Thẻ Bạc (Silver Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 500. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 50 c. Thẻ Vàng (Gold Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 1.500. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 100 d. Thẻ Hồng (Diamond Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 3.000. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 500 e. Thẻ Xanh (Premier Card) - Mức điểm tích lũy nâng cấp thẻ là 5.000. - Mức điểm tích lũy tối thiểu để giữ hạng thẻ là 1.000.

Nội dung chương trình:

Chi tiết chương trình theo file đính kèm.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572