Hội nghị dành cho Nhà Phân Phối Diamond Amway Việt Nam năm 2019.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chuyến đi Santorini (Hy Lạp) (dự tính 5 ngày 4 đêm, từ ngày 26 đến 30 tháng 5 năm 2020)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối Diamond và các cấp cao hơn có đơn hàng đối với tất cả các sản phẩm được kinh doanh nêu trên ít nhất 1.512.000.000 VND một tháng

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 31/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:4.194.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia chuyến đi Santorini (Hy Lạp) (dự tính 5 ngày 4 đêm). Giá trị sản phẩm khuyến mãi theo Danh mục hàng hóa kinh doanh kèm theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Bán hàng đa cấp số 002/QLCT-GCN sửa đổi bổ sing lần thứ 12 cấp bởi cục quản lý Cạnh Tranh & Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Giá trị sản phẩm dùng để khuyến mãi: Chuyến đi Santorini trị giá ước tính 209.700.000 VND. Tổng giá trị khuyến mãi ước tính 4.194.000.000 VND Điều kiện tham dự: o Được công nhận danh hiệu Diamond trở lên trong năm tài chính 2019 (từ 1/9/2018 – 31/9/2019). Điều kiện đạt và tái đạt đã được trình bày trong cẩm nang kinh doanh của công ty Amway Việt Nam dành cho Nhà Phân Phối. o Ước tính giá trị đơn hàng trong một tháng của Nhà Phân Phối được công nhận Diamond trong năm tài chính 2019 ít nhất là 1,512,000,000 VND o Được công ty gửi thư mời tham dự o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway và Pháp luật Việt Nam. o Không có các khoản nợ quá hạn.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 09/04/2020
Kết thúc: 12/06/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572