Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm bình xịt bao gồm các mã hàng như sau: 033; 50(4oz)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm bình xịt bao gồm các mã hàng như sau: 003; 31; 50(19oz); 190; 702; 753; 811; 824; 841; 869; 879; 880; 990

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 31/12/2025
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua hàng hóa nhận quà

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua một sản phẩm bất kỳ như mã hàng 003; 31; 50(19oz); 190; 702; 753; 811; 824; 841; 869; 879; 880; 990 sẽ được tặng một sản phẩm 003 (giá 45.000đ/chai) hoặc 50(4oz) (giá 40.000đ/chai). Số lượng mua hàng và số lượng quà tặng không giới hạn.

Sản phẩm của Công ty TNHH Sprayway-TPR

Sản phẩm liên quan

Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572