Hội nghị dành cho Nhà Phân Phối Diamond Amway Việt Nam 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hội nghị dành cho Nhà Phân Phối Diamond Amway Việt Nam 2020 (miễn phí) do Amway tài trợ tại Thụy Sỹ (dự tính 5 ngày 4 đêm, trong tháng 5 năm 2021).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Dành cho Nhà Phân Phối Diamond và các cấp cao hơn.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:4.194.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia “Hội nghị dành cho Nhà Phân Phối Diamond Amway Việt Nam 2020” (miễn phí) tại Thụy Sỹ (dự tính 5 ngày 4 đêm). (Ước tính 20 người, chi phí ước tính cho mỗi người là 209.700.000 VND) Điều kiện tham dự: o Được công nhận danh hiệu Diamond trở lên trong năm tài chính 2020 (từ 1/9/2019 – 31/8/2020). Điều kiện đạt và tái đạt đã được trình bày trong Cẩm nang kinh doanh của công ty Amway Việt Nam dành cho Nhà Phân Phối o Danh số ước tính của Nhà Phân Phối được công nhận Diamond trong năm tài chính 2020 ít nhất là 1.512.000.000 VND o Được công ty gửi thư mời tham dự o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o NPP phải có tiêu dùng cá nhân ít nhất 1200 Giá trị điểm cá nhân trong suốt thời gian chương trình, và trong đó ít nhất 6 tháng có Giá trị điểm cá nhân lớn hơn 0 (Giá trị điểm được quy định trong tài liệu Cẩm nang kinh doanh dành cho Nhà Phân Phối đã được Cục Quản Lý cạnh tranh phê duyệt) o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020
THỬ THÁCH BODYKEY STAR CHALLENGE
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020
THỬ THÁCH BODYKEY YOUNG BLOOD
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572