Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tham gia Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020 (miễn phí) do Amway tài trợ tại Hawaii (dự tính 5 ngày 4 đêm, trong tháng 12 năm 2020).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:33.971.400.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ được tham gia “Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam năm 2020” (miễn phí) tại Hawaii (dự tính 5 ngày 4 đêm). Điều kiện tham dự: Dựa theo điểm tích lũy của Nhà Phân Phối theo năm tài chính của Amway từ ngày 1/9/2019 đến hết ngày 31/8/2020, như tài liệu ‘Chương trình tưởng thưởng 2020’ của công ty Amway Việt Nam sẽ phổ biến đến Nhà Phân Phối, ước tính doanh số ít nhất là 320.000.000 VNĐ. o Được công ty gửi thư mời tham dự o Được công nhận danh hiệu Platinum trở lên trong năm tài chính 2020 o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). o NPP phải có tiêu dùng cá nhân ít nhất 1200 Giá trị điểm cá nhân trong suốt thời gian chương trình, và trong đó ít nhất 6 tháng có Giá trị điểm cá nhân lớn hơn 0 (Giá trị điểm được quy định trong tài liệu Cẩm nang kinh doanh dành cho Nhà Phân Phối đã được Cục Quản Lý cạnh tranh phê duyệt) o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020
THỬ THÁCH BODYKEY STAR CHALLENGE
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020
THỬ THÁCH BODYKEY YOUNG BLOOD
Bắt đầu: 13/05/2020
Kết thúc: 26/09/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572