Chương trình thưởng Quý – Năm 2022.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nước yến sào Sanest các loại.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nước Yến sào Sanest các loại.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

- Hệ thống các nhà phân phối, đại lý có kí kết hợp đồng với Công ty.

Địa điểm:Quận 1, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 31/05/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:20.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không.

Nội dung chương trình:

Hình thức trả thưởng: 50% mức thưởng được quy đổi bằng các sản phẩm Nước yến Sanest theo giá bán quy định trong hợp đồng và 50% mức thưởng được khấu trừ vào đơn hàng đầu tiên của quý kế tiếp (hoặc chi trả bằng tiền mặt theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, thu thuế GTGT và TNCN (nếu có) theo quy định), cụ thể như sau: 10.1 Thưởng quý: - Điều kiện xét hỗ trợ thưởng quý: Khách hàng có doanh thu từng tháng trong quý phải đạt từ 50% doanh thu khoán bình quân tháng theo quý (theo bảng phụ lục đính kèm). - Mức thưởng: + Đạt từ 80% đến 100% mức khoán quý: thưởng 2% trên doanh thu quý đạt được. + Đạt từ 100% mức khoán quý trở lên: thưởng 3% trên doanh thu quý đạt được. 10.2 Thưởng năm: - Điều kiện xét hỗ trợ thưởng năm: Khách hàng có doanh thu đạt, vượt chỉ tiêu doanh thu khoán năm và doanh thu từng quý phải đạt từ 75% doanh thu khoán quý (theo bảng phụ lục đính kèm). - Mức thưởng: Thưởng 0.5% trên doanh thu thực hiện năm của khách hàng.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572