chương trình phát mẫu dùng thử - sản phẩm ngành hàng Điện 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

1. Điện lực (Power Utility) 2. Bảo hành, sửa chữa, vận hành (MRO) 3. Sản xuất thiết bị (OEM)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

1. Điện lực (Power Utility) 2. Bảo hành, sửa chữa, vận hành (MRO) 3. Sản xuất thiết bị (OEM)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối 3M và khách hàng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 23/01/2020 đến ngày 15/01/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

phát mẫu dùng thử sản phẩm - dịch vụ.

Nội dung chương trình:

Cung cấp Mẫu dùng thử/ đánh giá hiệu quả nhóm Sản phẩm ngành hàng Điệncủa công ty 3M: 1. Điện lực (Power Utility) 2. Bảo hành, sửa chữa, vận hành (MRO) 3. Sản xuất thiết bị (OEM) -Tổng giá trị chương trình: 5,000,000,000VND

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

MÓN QUÀ TRAO ĐI - YÊU THƯƠNG GỬI TRỌN
Bắt đầu: 03/03/2017
Kết thúc: 12/03/3017
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
Mua "Implant" được đi "Italy"
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572