Công ty TNHH 3M Việt Nam

Địa chỉ:Tầng 20, Tòa Nhà Mappletree, Số 1060, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.3m.com
Điện thoại:84 8 54160429
Email:ltnguyen2@mmm.com

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BĂNG KEO SCOTCH
Bắt đầu: 12/06/2021
Kết thúc: 30/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH MUA 3 TẶNG 1 KHẨU TRANG 3M
Bắt đầu: 06/08/2021
Kết thúc: 01/08/2022
CHƯƠNG TRÌNH MUA 3 TẶNG 1 KHẨU TRANG 3M KN95
Bắt đầu: 26/08/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG NEXCARE 3M
Bắt đầu: 28/09/2021
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÃN HÀNG SCOTCH 3M
Bắt đầu: 28/09/2021
Kết thúc: 30/09/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572