Công ty TNHH 3M Việt Nam

Địa chỉ:Tầng 20, Tòa Nhà Mappletree, Số 1060, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:http://www.3m.com
Điện thoại:84 8 54160429
Email:ltnguyen2@mmm.com

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Chương trình khuyến mãi Móc dán tường Command
Bắt đầu: 08/07/2020
Kết thúc: 31/07/2021
KHUYẾN MÃI KHẨU TRANG TRẺ EM NEXCARE
Bắt đầu: 26/11/2020
Kết thúc: 31/12/2021
KHUYẾN MÃI BĂNG CUỘN Y TẾ NEXCARE MẪU SST-1
Bắt đầu: 02/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình khuyến mãi phim cách nhiệt ô tô
Bắt đầu: 29/12/2020
Kết thúc: 30/09/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572