CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC QUỐC TẾ

Địa chỉ:Số 135/25, Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:028366597306
Email:hoanglam@issviet.com

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC QUỐC TẾ

Khuyến mại mua hàng tặng hàng_Circo/MycoGard® 50ds_TCT
Bắt đầu: 10/09/2021
Kết thúc: 21/09/2022
Khuyến mại mua hàng tặng hàng_Circo/MycoGard® 50ds_JAPFA
Bắt đầu: 10/09/2021
Kết thúc: 21/09/2022
Khuyến mại mua hàng tặng hàng _Emivest
Bắt đầu: 24/09/2021
Kết thúc: 30/06/2022
Khuyến mại mua hàng tặng hàng _ 105 CHICK_Emivest
Bắt đầu: 10/11/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại mua hàng tặng hàng_AGRIVIET
Bắt đầu: 19/11/2021
Kết thúc: 22/09/2022
Khuyến mãi mua hàng tặng hàng "Ferrum4U-200 100ml"_CJ VINA
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572