CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Địa chỉ:Số 16 VSIP II, Số 7 - KCN Vietnam - Singapore II, Hòa Phú, Thu Dau Mot, Bình Dương
Webite:
Điện thoại:0839621000
Email:lethuhuong1314@gmail.com

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

QUÀ TẶNG TỪ NHÓM HÀNG TIM MẠCH
Bắt đầu: 05/10/2018
Kết thúc: 31/12/2019
QUÀ TẶNG TỪ NHÃN HÀNG TIM MẠCH
Bắt đầu: 30/10/2018
Kết thúc: 31/12/2019
QUÀ TẶNG LỊCH ĐỂ BÀN TỪ NHÃN HÀNG NHI KHOA
Bắt đầu: 14/12/2018
Kết thúc: 30/06/2019
QUÀ TẶNG TỪ NHÃN HÀNG NHI KHOA
Bắt đầu: 22/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 2019 TỪ NHÃN DECOLGEN
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572