CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI SỮA BỘT 2021 - GT ĐỢT 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Bộ ly 2 cái, đồ chơi xe ba bánh chạy pin, đồ chơi thỏ phát nhạc - Đàn organ cho bé, xe biến hình Robot - Bộ chén viền vàng 24K

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Sản phẩm dinh dưỡng Enfamama (dùng cho phụ nữ có thai) - Sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+ 4 (dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sữa

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng mua 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 390,840 VNĐ) hoặc 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 383,900 VNĐ) hoặc 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 378,220 VNĐ) sẽ được tặng: 01 bộ ly 2 cái hoặc đồ chơi xe ba bánh chạy pin hoặc 01 đồ chơi thỏ phát nhạc hoặc 01 xe biến hình robot bằng pin (trị giá 58,000 VNĐ) - Khách hàng mua 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 781,680 VNĐ) hoặc 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 767,800 VNĐ) hoặc 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 756,440VNĐ) sẽ được tặng 01 đàn organ cho bé (trị giá 80,000 VNĐ) - Khách hàng mua 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 2,345,040 VNĐ) hoặc 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 2,303,400 VNĐ) hoặc 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 2,269,320 VNĐ) sẽ được tặng 01 bộ chén viền vàng 24K (trị giá 235,000 VNĐ). * Khách hàng Được chọn loại quà tại thời điểm mua hàng ** Quy Đổi: - 01 lon 870g/830g = 02 lon 400g = 08 lốc pha sẵn (RTD) - 01 lon 1,75kg = 02 lon 870g/830g = 04 lon 400g

Nội dung chương trình:

- Khách hàng mua 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 390,840 VNĐ) hoặc 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 383,900 VNĐ) hoặc 01 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 378,220 VNĐ) sẽ được tặng: 01 bộ ly 2 cái hoặc đồ chơi xe ba bánh chạy pin hoặc 01 đồ chơi thỏ phát nhạc hoặc 01 xe biến hình robot bằng pin (trị giá 58,000 VNĐ) - Khách hàng mua 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 781,680 VNĐ) hoặc 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 767,800 VNĐ) hoặc 02 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 756,440VNĐ) sẽ được tặng 01 đàn organ cho bé (trị giá 80,000 VNĐ) - Khách hàng mua 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 870g (trị giá 2,345,040 VNĐ) hoặc 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfamama A+ 830g (trị giá 2,303,400 VNĐ) hoặc 06 lon sản phẩm dinh dưỡng Enfagrow A+4 870g/830g (trị giá 2,269,320 VNĐ) sẽ được tặng 01 bộ chén viền vàng 24K (trị giá 235,000 VNĐ). * Khách hàng Được chọn loại quà tại thời điểm mua hàng ** Quy Đổi: - 01 lon 870g/830g = 02 lon 400g = 08 lốc pha sẵn (RTD) - 01 lon 1,75kg = 02 lon 870g/830g = 04 lon 400g

Sản phẩm của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572